Schrijf je in voor onze nieuwjaarsreceptie

Wezenbergfit

Beste leden, sportievelingen,

In de avond van 24 oktober 2018 werden we gedwongen machteloos toe te kijken hoe de sauna in de dameskleedkamer in vlammen opging. Gelukkig verliep de evacuatie erg vlot, zijn er geen slachtoffers gevallen en wisten de hulpdiensten de brand in al zijn hevigheid snel onder controle te krijgen. De brandschade werd grotendeels tot 1 ruimte beperkt, zij het dat de gevolgen van de rook- en waterschade erg omvangrijk waren.

Sinds de bewuste avond hebben we als team hardnekkig het geloof gekoesterd dat de club weer snel voor iedereen toegankelijk zou zijn. Vernieuwd en nog beter, daar gaan we voor! Alles werd tot in de kleinste hoekjes gereinigd alvorens heden ten dage druk bezig te zijn met de renovatie- en verfraaiingswerken. Met het oog op een vernieuwde dameskleedkamer staan ook volgend jaar nog enkele werken gepland.

We zijn ons er ten volle van bewust dat we er niet alleen voor stonden. U heeft de minder plezierige gevolgen van de situatie niet in het minst ondervonden. De drijfveer van de club is er echter niets op veranderd. Nog meer dan ooit wensen we uw partner te zijn in het behalen van uw persoonlijke doelen.

In januari is het dan zover. We zijn verheugd u te mogen meedelen dat we de volledige fitness vanaf 2 januari 2019 heropenen. We verwelkomen u, al dan niet met familie en vrienden, met open armen en heel veel gedrevenheid. 2 dagen later, op 4 januari, nodigen we u en al wie u liefheeft vanaf 19u uit op onze nieuwjaarsreceptie voor een hapje en een drankje.

In een eerdere berichtgeving werd reeds aangekondigd dat we u zullen tegemoet komen voor de vervelende periode die ook u parten heeft gespeeld. Zo hopen wij de situatie alsnog een stukje te verzachten. Graag zetten we hier alles nog even op een rijtje. We vragen u zich in te schrijven op de eerste dag dat u in de club komt sporten. Om het weerzien te vieren wordt u vanzelfsprekend een drankje aangeboden.

Onderstaande tegemoetkomingen zijn van toepassing op klanten wiens abonnement actief was op 24 oktober 2018.

  • Alle abonnementen, beurtenkaarten en lidgelden worden 68 dagen opgeschoven. Dit staat gelijk aan de effectieve duur van de sluitingsperiode. U verliest niets.
  • Alle abonnementen die actief waren op 24 oktober 2018 worden bij hernieuwing pas betalend vanaf 1 februari 2019. Dit maakt dat u de hele maand januari 2019 gratis sporten kan.
  • Bij aanmelding in de club binnen 7 dagen na heropening, krijgen leden met beurtenkaarten 5 beurten gratis. Bij aanmelding in de periode van januari 2019 die daarop volgt, krijgt u 3 beurten gratis.

We kijken er naar uit u weer te zien en wensen u alvast een prettig eindejaar toe.

Met sportieve en gezonde groeten,

Koen Vercoutere & het WezenbergFit-team

Reserveren